Bước 1: Chọn phòng

8 loại phòng và tổng cộng có 8 lựa chọn

Superior room

Hướng nhìn: Cửa sổ lớn hướng núi

Diện tích: 25 - 28m2

Số khách: 2 khách

Thanh toán tại khách sạn

Wifi miễn phí

Miễn phí bữa sáng tại phòng

Miễn phí huỷ trước 7 ngày

Bãi đậu xe miễn phí

Hồ bơi miễn phí

1.500.000 đ /đêm

Đã bao gồm thuế và phí

Deluxe room

Hướng nhìn: Ra ngoài biển

Diện tích: 25 - 28 m2

Số khách: 2 khách

Thanh toán tại khách sạn

Wifi miễn phí

Miễn phí bữa sáng tại phòng

Miễn phí huỷ trước 7 ngày

Bãi đậu xe miễn phí

Hồ bơi miễn phí

2.000.000 đ /đêm

Đã bao gồm thuế và phí

Super Deluxe Room

Hướng nhìn: Ra ngoài biển

Diện tích: 35 - 40 m2

Số khách: 3 khách

Thanh toán tại khách sạn

Wifi miễn phí

Miễn phí bữa sáng tại phòng

Miễn phí huỷ trước 7 ngày

Bãi đậu xe miễn phí

Hồ bơi miễn phí

3.500.000 đ /đêm

Đã bao gồm thuế và phí

Junior Suite

Hướng nhìn: Cửa sổ lớn hướng núi

Diện tích: 25 - 28m2

Số khách: 2 khách

Thanh toán tại khách sạn

Wifi miễn phí

Miễn phí bữa sáng tại phòng

Miễn phí huỷ trước 7 ngày

Bãi đậu xe miễn phí

Hồ bơi miễn phí

2.500.000 đ /đêm

Đã bao gồm thuế và phí

Family Room

Hướng nhìn: Ra ngoài biển

Diện tích: 55 - 60 m2

Số khách: 5 khách

Thanh toán tại khách sạn

Wifi miễn phí

Miễn phí bữa sáng tại phòng

Miễn phí huỷ trước 7 ngày

Bãi đậu xe miễn phí

Hồ bơi miễn phí

3.500.000 đ /đêm

Đã bao gồm thuế và phí

Executive Suite Room

Hướng nhìn: Ra ngoài biển

Diện tích: 50 - 53 m2

Số khách: 4 khách

Thanh toán tại khách sạn

Wifi miễn phí

Miễn phí bữa sáng tại phòng

Miễn phí huỷ trước 7 ngày

Bãi đậu xe miễn phí

Hồ bơi miễn phí

2.000.000 đ /đêm

Đã bao gồm thuế và phí

Superior Twin Room

Hướng nhìn: Ra ngoài biển

Diện tích: 45 - 50 m2

Số khách: 4 khách

Thanh toán tại khách sạn

Wifi miễn phí

Miễn phí bữa sáng tại phòng

Miễn phí huỷ trước 7 ngày

Bãi đậu xe miễn phí

Hồ bơi miễn phí

4.500.000 đ /đêm

Đã bao gồm thuế và phí

Deluxe Twin Room

Hướng nhìn: Ra ngoài biển

Diện tích: 35 - 45 m2

Số khách: 3 khách

Thanh toán tại khách sạn

Wifi miễn phí

Miễn phí bữa sáng tại phòng

Miễn phí huỷ trước 7 ngày

Bãi đậu xe miễn phí

Hồ bơi miễn phí

2.400.000 đ /đêm

Đã bao gồm thuế và phí

Đặt phòng ngay